Zachováváním svých slibů se vzájemně podporujeme ve společné snaze žít život Ježíše Krista.
KANDIDATURA

Kandidátky se seznamují se základy duchovního života. Účastní se některých společných úkonů komunity.

POSTULÁT


Postulantky se učí upevňovat svoji lidskou a citovou zralost a prakticky vést duchovní život.
NOVICIÁT

Novicky jsou uváděny do hlubšího duchovního a řeholního života. Seznamují se podrobněji s dějinami a posláním naší kongregace. Noviciát ukončí složením dočasných slibů.
JUNIORÁT


V juniorátu se sestry zapojují do běžného života ve společenství sester a prohlubují své duchovní a odborné vzdělání. Juniorát končí složením doživotních slibů,...
...ale STÁLÁ FORMACE trvá celý život.

Řeholní sestry každodenním plněním povinností usilují o poznání a plnění Boží vůle a tím následují Krista, který je cesta, pravda a život.