Existence kostela Svaté Rodiny je spjata s Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny. Ta dala vlastní podnět k jeho stavbě. V něm se odehrávaly a dodnes odehrávají mnohé její důležité události. A přesto, že je oproti většině brněnských chrámů podstatně mladší, zaujme "Bílá svatyně" mnoha krásnými prvky a zajímavostmi.
Více informací z krátké, zato však pohnuté historie kostela naleznete v publikaci Bílá svatyně.