Pořad bohoslužeb během roku
 neděle 08:00
 pondělí - pátek 06:45
 sobota 08:00
 čtvrtek 19:00 (jen ve školním roce)
Každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci je v 19:00 hod. místo mše svaté adorace a příležitost ke sv. zpovědi.
Každou druhou středu v měsíci je v 17:00 hod. německá bohoslužba.