Skrze svou radost, zrozenou z víry,
přinášejí sestry na svět oheň Boží lásky.
Naše společenství usiluje o ducha Evangelia, ducha radostné lásky.
Jedině tak můžeme ovlivnit svět a přinést mu zprávu o Bohu a Božím Království.
Ve společenství směřujeme k tomu, abychom byly jedné mysli a jednoho srdce a byly spojeny svatým a důvěrným poutem pokoje a lásky. V tomto duchu se také scházíme u společné modlitby, u eucharistického a rodinného stolu.
Tak se učíme vytvářet společenství lidí obnovených v sesterské lásce, úctě a pokoji a tímto vydávat svědectví o Kristu.
Snažíme se, aby náš společný domov byl přístavem pokoje a vzájemné důvěry.