Milosrdnou a obětavou láskou ve službě potřebným
následujeme spolu se svatým Františkem
chudého a ukřižovaného Krista.
 

Charisma našeho společenství je sloužit milosrdnou a obětavou láskou potřebným.
Lásku, radost a sílu ke službě čerpáme přijímáním svátostí, z modlitby, adorací a sesterského společenství. To, co získáváme tímto spojením s Kristem, pak po celý den přinášíme všem, se kterými se setkáme.
V opravdové snaze žít duchovní život nacházíme sílu a odvahu přijímat vše, co nám Otec během dne pošle. Opravdové darování sebe pak vede k větší lásce k radostnému následování Krista.