Hledáme nové zaměstnance pro Domov sv. Alžběty v Žernůvce. Více informací zde.
"Hle, jak je dobré a milé, když sestry bydlí pospolu ...
 
... Tam uděluje Hospodin požehnání a život navěky."
 
(Srov. Žalm 133, 1. 4)