Osobní modlitbou a přijímáním Eucharistie usiluje každá sestra o prohloubení svého spojení s Kristem.
Každá sestra usiluje o to být člověkem, který má mimořádný vztah s Bohem. Snažíme se žít životem milosrdné a obětavé lásky k bližním s Mariinou odevzdaností a radostnou prostotou svatého Františka. Aby se náš vztah s Kristem upevňoval, snažíme se celý den posvěcovat modlitbou.
+ Modlitba breviáře
+ Rozjímání
+ Denní účast na mši svaté
+ Růženec
+ Adorace
+ Duchovní četba
+ Jiné osobní pobožnosti